Παθοφυσιολογία μικρών αεραγών

|☆|

Οι περισσότεροι από τους μικρούς αεραγωγούς (Ø<2 mm), σε παθολογικές κατάστάσεις, όπως άσθμα ή ΧΑΠ υφίστανται κρίσιμες μεταβολές της εγκάρσιας διατομής τους, με αποτέλεσμα την αύξηση των αντιστάσεων ροής κατ΄αυτούς.
είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι σε νεκροτομικά παρασκευάσματα ασθματικών ασθενών διαπιστώθηκε ανυπαρξία θεραπευτικής επιδράσεως στους μικρούς αεραγωγούς

|σύγκλειση αεραγωγών .... |βρογχιολίτιδες|ιστοπαθολογία των μικρών αεραγωγών|
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ  Οι μικροί, περιφερικοί αμιγείς αεραγωγοί (=πριν από το τελικό βρογχιόλιο, είναι λεπτοτοιχωματικοί και στερούνται καλυκοειδών κυττάρων, λείων μυϊκών ινών και και βρογχικών αδένων. Αντίθετα, φέρουν διάσπαρτα κύτταρα Clara, που εκκρίνουν επιφανειοδραστική ουσία, ||Επιφανειοδραστική ουσία δυσλειτουργία | Επιφανειοδραστική ουσία, μεταβολισμός| Επιφανειοδραστική ουσία και άμυνα | Επιφανειοδραστική ουσία και υποξία| Επιφανειοδραστική ουσία και έργο αναπνοής|υστέρηση|οι πρωτεΐνες της ειφανειοδραστικής ουσίας Α και D ως δείκτες βαρύτητας της ΙΠΙ| |με την οποία διατηρείται βατός ο αυλός τους. Σε επανειλημμένες μελέτες επί βιοπτικών ή αυτοπτικών δειγμάτωνέχουν δείξει την εκτεταμένη παρουσία βυσμάτων βλεννοφλεγμονώδους εξιδρώματος και υπερπλασία, μεταπλασία και υπερτροφία των καλυκοειδών κυττάρων (&, &, &). Ταυτόχρονα παρατηρούνται πάχυνση των τοιχωμάτων των αεραγωγών και αύξηση της μάζας των λείων μυϊκών ινών που περιβάλλουν γεωδεσικά τους αεραγωγούς, όπως και διήθηση του εξωτερικού, ιδίως, περιβλήματος, των αεραγωγών από κύτταρα φλεγμονής, Τ-λεμφοκύτταρα και ηωσινόφιλα (&, &). |παθογένεια άσθματος|. Η φλεγμονή επεκτείνεται προς τις παρακείμενες κυψελίδες και τα πνευμονικά αγγεία (&). Πέρα απ΄αυτά περιγράφονται τροποποίησεις στο εξωκυττάριο δίκτυο (πχ., μείωση της εκφράσεως ντεκορίνης στα τοιχώματα των βρογχιολίων -&) και στο εσωττερικό των λίων μυικών ινών,  που, έτσι διαμορφούμενοι, εισφέρουν στον βρογχόσπασμο, από κοινού με την επίταση του βλεννοφλεγμονώδους εξιδρώματος. Τέλος, η συμβολή της επιφανειοδραστικής ουσίας, δεν έχει, επίσης, αξιολογηθεί σε περιπτώσεις μη επαρκώς ελεγχόμενου άσθματος, αν και μπορεί να είναι αποδοτική καθώς η απώλεια επιφανειοδραστικής ουσίας εισφέρει στην επίμονη σύγκλειση των μικρών αεραγωγών.