Επιφανειοδραστική ουσία και υποξία

Η υποξία ή/και η υποξαιμία συνεπάγονται μείωση της παραγωγής της επιφανειοδραστικής ουσίας ή αύξηση της αποδομήσεώς της. Η κατάσταση αυτή εισφέρει στην παθογένεια του ARDS που προσβάλλει άτομα μετά τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση. Η αντιμετώπιση, ώς γνωστό, του συνδρόμου είναι η εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πιέσεως, ώστε να παραμένουν οι κυψελίδες ανοικτές, καθώς εκτίθενται στην αυξημένη ”εκπνευστική” πίεση ελαστικής επαναφοράς, και στην τάση δημιουργίας αυτομάτων ατελεκτασιών, λόγω της απώλειας της επιφανειοδραστικής ουσίας. Η χορήγηση εξωγενούς επιφανειοδραστικής ουσίας κατ΄ευθείαν μέσω των αεραγωγών, μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση του συνδρόμου επί νεογεννήτων. Η λειτουργική ανεπάρκεια της επιφανειοδραστικής ουσίας έχει εγείρει εντατικό ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση της τεχνητά ανασυνδυασμένης αποπρωτεΐνης Α, Β και C και το σχεδιασμό θεραπειών υποκαταστάσεως, σε διάφορες πνευμονοπάθειες.

βλέπε:

Επιφανειοδραστική ουσία, σύσταση

Επιφανειοδραστική ουσία, σύνθεση

Επιφανειοδραστική ουσία δυσλειτουργία

Επιφανειοδραστική ουσία, μεταβολισμός

Επιφανειοδραστική ουσία και άμυνα

Επιφανειοδραστική ουσία και έργο αναπνοής

υστέρηση

επιστροφή