Επιφανειοδραστική ουσία και άμυνα

Οι υδροφιλικές αποπρωτεΐνες, SP-A και SP-D, συμμετέχουν στο αμυντικό σύστημα του πνεύμονος, καθώς επάγουν τη φαγοκύτωση μικροβίων και ιών, από τα κυψελιδικά μακροφάγα, ενώ, ιδιαίτερα, η SP-A συνεργάζεται με τις υδροφοβικές αποπρωτεΐνες SP-B και SP-C, οι οποίες επάγουν τη διασπορά της επιφανειοδραστικής ουσίας. Το σύστημα είναι προσεκτικά ρυθμισμένο, ενόσω η SP-A μειώνει τη λιπιδιακή έκκριση και οι SP-B και SP-C διευκολύνουν την επαναπρόσληψή τους από τον κυψελιδικό χώρο.

βλέπε:

Επιφανειοδραστική ουσία, σύσταση

Επιφανειοδραστική ουσία, σύνθεση

Επιφανειοδραστική ουσία δυσλειτουργία

Επιφανειοδραστική ουσία, μεταβολισμός

Επιφανειοδραστική ουσία και υποξία

Επιφανειοδραστική ουσία και έργο αναπνοής

υστέρηση

επιστροφή