Ιστοπαθολογία βρογχιολίτίδων

Η ιστοπαθολογία των βρογχιολιτίδων σίγουρα απαιτεί τη λ'ηψη χειρουργικών βιοπτικών δειγμάτων, που επιτρέπει την ανάλυση πολλών βρογχιολίων κι έχει περιγραφεί λεπτομερώς (&, &, &, &). Η διαβρογχική μέσω βρογχοσκοπίου βιοψία συνήθως περιλαμβάνει μικρό αριθμό βρογχιολίων |παθογένεια των μικρών αεραγωγών|.
κυτταρική βρογχιολίτις. εστενωμένο και συσπασμένο βρογχιόλιο είναι διηθημένο από πολυάριθμα κύτταρα φλεγμονής  χωρίς να αναδεικνύεται ειδικός τύπος βλάβης
κοκκιωματώδης βρογχιολίτις. το βρογχιόλιο περιβάλλεται από φλεγμονώδη διήθηση με κοκιωμάτωση (σαρκοείδωση), που αυξάνει τον όγκο του τοιχώματος, απολήγοντας, έτσι, σε μείωση τους αυλού
εστιακή βρογχιολίτιδα. ο μικρός αεραγωγός περιβάλλεται από λεμφοζίδια. 
συγκλειστική βρογχιολίτις. χαακτηρίζεται από απόφραξη των αεραγωγών με ινωφλεγμονω΄δη πολύποδα.
αποφρακτική (συμφυτική) βρογχιολίτις. ο αυλός του αεραγωγού περιβάλλεται από υποεπιθηλιακή ίνωση. Παρ΄όλο ότι παρατηρούνται εντός του αυλού κύτταρα της φλεγμονής κι εξίδρωμα, δεν αναγνωρίζεται ινο-φλεγμονώδης πολύπους.
 βύσμα βλέννης . Ο αυλός του βρογχιολίου είναι κατειλημμένος από βύσμα βλέννης.