Σπιρόμετρα τουρμπίνας

τα σπιρόμετρα τουρμπίνας  χρησιμοποιούν μια τουρμπίνα για τη μέτερηση της ροής αέρος δι αυτών. Όσο πιο δυνατά αναπνέει ο εξεταζόμενος, τόσο ψπιο γρήγορα περιστρέφεται η τουρμπίνα. Οι περιστροφές της μετρώντσι, συνήθως μέσω υπέρυθρων. Τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα και αναπαραγώμενα, νώ τα σπιτόμετρα αυτά δεν χρήζουν βαθμονομήσεως ή θερμοστάτου, εφ' όσον η τουρμπίνα είναι ακτασλκευασμένη από ίνες άνθρακος ή kevlar. Δεν αναγνωρίζονται επιδράσεις της υγρασίας ή της πίεσης στα σπιρόμετρα τουρμπίνας.  

άλλοι τύποι σπιρομέτρων
Σπιρόμετρα, ξηρά
Σπιρόμετρα τύπου φυσητήρος, bellows spirometers
Σπιρόμετρα τύπου εμβαπτιζόμενου κώδωνος, water sealed spirometers
Σπιρόμετρα πρωτογενούς μετρήσεως ροής
Σπιρόμετρα, ογκομετρικά
Σπιρόμετρα με αισθητήρες υπερήχων
Σπιρόμετρα περιδυνίσεως rotor spirometer
Σπιρόμετρα: θερμικά ανεμόμετρα
Σπιρόμετρα τουρμπίνας
Σπιρόμετρο Tissot
Σπιρόμετρο, σφηνοειδές
πνευμοταχόμετρα