Σπιρόμετρα με αισθητήρες υπερήχων

Τα σπιρόμετρα με αισθητήρα είναι πλέον πρόσφατο τεχνολογικό επίτευγμα. Χρησιμοποιούν μια γεννήτρια υπερήχων προς μέτρηση της ταχύτητας ροής, προσδιορίζοντας ο φαινόμενο Doppler στον εκαπνόμενο ή εισπνεόμενο αέρα. Η ακρίβεια των σπιρομέτρων υπερήχων δεν επηρεάζεται σημαντικά από μεταβολές της θερμοκρασίας, της υγρασίας ή της συνθέσεως του διερχομένου αερορρεύματος. Δεν χρειάζονται βαθμονόμηση  ή θερμοστάτη. Εν τούτοις, συγκέντρωση συμπυκνωμάτων νερού μπορεί να αποτελέσει εστία παρεισφρύσεως μετρικών σφαλμάτων. Επομένως, υπάρχουν πολλές μελέτες στις οποίες συμπεραίνεται ΄ποτι τα σπιρόμετρα υπερήχων δεν είναι αξιόπιστα.