Σπιρόμετρα τύπου εμβαπτιζόμενου κώδωνος, water sealed spirometers

Ανάμεσα στα δύο τοιχώματά του κινείται ελεύθερα ένας ανεστραμένος κώδωνας που ανεβοκαταβαίνει ελεύθερα, ανάλογα με τον αέρα που συγκεντρώνεται καθώγς ο εξεταζόμενος εκπνέει δι ενός σωλήνος συνδεδεμένου κατάλληλα. Τα σπιρόμετρα εμβαπτισμένου κώδωνος μπορεί να είναι απλά ή ιδιαίτερα πολύπλοκα. Οι κώδωνες διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, που κυμαίνονται από 7-14 l. Η διαφορά στο μέγεθος είναι η διαφορά στη διάμετρο του κώδωνα, καθώς μικρότερου μεγέθους κώδωνες έχουν μικρότερη διάμετρο. Για ίδιο όγκο αναπνοής, τα σπιρόμετρα με μικρότερη διάμετρο, υφίστανται μεγαλύτερη μετακίνηση, συγκριτικά με σπιρόμετρα μεγαλύτερης διαμέτρου.

Εάν ο όγκος μετριέται από τη μετακίνηση του κώδωνος, πρέπει να παίρνεται υπ΄όψη ο παράγων κώδωνος. Η επίδραση του παράγοντος αυτού αναδεικνύνεται με τα παρακάτω παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε  ότι έχουμε ένα σπιρόμετρο εμβαπτιζομένου κώδωνος μεγέθους 13.5 l., που έχει παράγοντα κώδωνος 41.27 ml μετακινήσεως όγκου για κάθε χιλιοστό κάθετης μετακινήσεως του κώδωνος (0.04127 l/mm). Εάν καταγραφεί ίχνος μήκους 86 mm η επόμεη εξίσωση δείχνει πως πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παράγων κώδωνος προς υπολογισμό του όγκου αναπνοής:

Μετρηθείς όγκος=86mm Χ 0.04127 l/mm = 3.55 l.                   

Τα σπιρόμετρα εμβαπτιζόμενου κώδωνος διατίθενται σε δύο, γενικά, τύπους: [α] τα chain compensated και [β] τα Stead-Wells σπιρόμετρα. Με τα πρώτα και με κατάλληλες διατάξεις, μπορούσαν να καταγραφούν σπιρογράμματα, αλλά είχαν προβλήματα ακρίβειας, λόγω αδράνειας των κινητών εξαρτημάτων τους. Το μειονέκτημα αυτό, αντιμετωπίζεται με τα δεύτερου τύπου.