Σπιρόμετρο, σφηνοειδές

Σφηνοειδές σπιρόμετρο, τύπου Vitalograph. Αποτελείται από ένα πλαστικό ασκό, που εκπτύσσεται, ανάλογα με τον εισερχόμενο αέρα. Η παραμόρφωση του ασκού καταγράφεται, ως εκπνεόμενος όγκος, συναρτήσει χρόνου. Είναι κατάλληλα για στατικές και δυναμικές μετρήσεις.