Σπιρόμετρα, ογκομετρικά

Εμπίπτουν, γενικά, σε δύο κατηγορίες: στα ογκοσυλλεκτικά σπιρόμετρα και στα σπιρόμετρα ροής (flow –through spirometers). Τα ογκομετρικά σπιρόμετρα που χρησιμοποιούνται συνήθως στα Εργαστήρια είναι ογκοσυλλεκτικά ή σπιρόμετρα μετακινήσεως όγκου. στα σπιρόμετρα αυτά, ο εκπνεόμενος αέρας από τον εξεταζόμενο, μετακινείται δια του σπιρομέτρου προς ή από τους πνεύμονες. Ο όγκος ή το μέγεθος του σπιρόμετρου αυξάνεται ή μειώνεται αναλογικά καθώς ο εξεταζόμενος εκπνέει ή εισπνέει. Στα ογκομετρικά σπιρόμετρα συγκαταλέγονται οι εμβαπτισόμενοι κώδωνες, τα ξηρά σπιρόμετρα, τα σπιρόμετρα δίκην φυσητήρος κλπ. Τα διαρροής σπιρόμετρα μετρούν τον αέρα που διέρχεται δια της μονάδα μετρήσεως του σπιρομέτρου. Οι όγκοι μετακινούμενου αέρος δεν συλλέγονται στη συσκευή. Το σπιρόμετρο αναφοράς του τύπου αυτού είναι το σπιρόμετρο τουρμπίνας.