Σπιρόμετρα περιδυνίσεως rotor spirometer

  Αποτελούν τύπο ογκομετρικού σπιρόμετρου που επιτρέπουν το μετρούμενο αέρα να διέρχεται δια μέσου της συσκευής, χωρίς να αθροίζεται, καθώς μετριέται όγκος. Ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος τύπος είναι το σπιρόμετρο τύπου Wright. Η μέτρηση βασίζεται στην περιδύνιση τετράπλευρων πτερυγίων, από πολύ ελαφρύ μέταλλο, που περιδυνίζονται, καθώς ο αέρας εισέρχεται με εφαπτόμενη φορά, ενεργοποιώντας έναν ωρολογιακό μηχανισμό. Μπορεί να παρεισφρύουν σφάλματα μετρήσεως αποδιδόμενα στην αδράνεια των μηχανικών εξαρτημάτων του σπιρομέτρου και αφορούν στις πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες ταχύτητες ροής, ή κατά τη διάρκεια ταχέων μεταβολών των ταχυτήτων ροής. Τα σπιρόμετρα περιδυνίσεως είναι γενικά ακριβή σε ταχύτητες ροής μεταξύ 3 l/min και 200-300 l/min, αλλά μπορεί να υποστούν βλάβη, με ταχύτητες ροής πάνω από το όριο των 300 l/min.

Υπάρχουν και άλλοι τύποι σπιρόμετρου που λειτουργούν, εφαρμόζοντας αυτή την αρχή. Αντιπροσωπευτικότερα είναι τα σπιρόμετρα τουρμπίνας.