Σπιρόμετρα τύπου φυσητήρος, bellows spirometers

Αποτελούνται από μια εύκαμπτη μεμβράνη που μπορεί να πτυχώνεται ή να εκπτύσσεται, ανάλογα με τον αέρα που δέχεται ή εξωθεί.