βρογχετασίες

ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ||περίληψη|σύνοψη|flash card|ανασκόπηση (2014)|βρογχεκτασίες|Σύνδρομο δυσκινησίας κροσσών|ορισμός|επιδημιολογία|Παθογένεια|Αιτιολογία|άμυνα και φλεγμονή στις βρογχεκτασίες |ανοσοανεπάρκεια και βρογχεκτασίες|υπόθεση φαύλου κύκλου|παθολογική ανατομία|παθολογική φυσιολογία|Κλινική εικόνα|Απεικόνιση|βρογχεκτασίες επί ανοσοανεπάρκειας| βρογχεκτασίες και αλλεργική βρογχοπνευμονικήα σπεργίλλωση|άσθμα και βρογχεκτασίες|Διαφορική διάγνωση|Θεραπεία |Σύγχρονη ανασκόπηση|ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ|
Οι βρογεκτασίες είναι μια χρόνια μη αναστρέψιμη διάταση των βρόγχων. Ο όρος "μη αναστρέψιμη" παρεμβάλλεται επειδή σε μερικές περιπτπώσεις, όπως η πνευμονία, η διάταση των βρόγχων μπορεί να είναι παροδική. H διάταση των βρόγχων είναι, συνήθως, απότοκη καταστροφής της δομής του βρογχικού τοιχώματος, από επιδράσεις φλεγμονωδών παραγόντων. Η παθογένεια των βρογχεκτασιών ποικίλλει ανάλογα μετην αιτιολογία της. Η κλινική εικόνα διακρίνεται από ευρεία ετερογένεια, ακόμη και μεταξύ περιπτπώσεων ίδιας αιτιολογίας. Η αληθής επίπτωση ων βρογχεκτασιών είναι άγνωστη, αλλά φαίνεται ότι ευρίσκεται στο επίπεδο των 4.2/100000 ενηλίκων, ηλικίας 18034 ετών και αυξάνεται σε 271.8/100000 άτομα ηλικίας >75 ετών (&). Είναι πιθανό ότι η επίπτωση των βρογχεκτασιών υποεκτιμάται, καθώς εκτός από τις αμιγείς περιπτώσεις, εμφανίζεται επίσης σ΄ένα ευρύ φάσμα παθολογικών εκτροπών, από το αναπνευστικό, όπως το βαρύ άσθμα, η χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες και η πνευμονική ίνωση (&) (βρογχεκτασίες εξ έλεξεως ή και συστηματικών παθήσεων, όπως, π.χ., η ρευματοειδής αρθρίτις, οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, περιπτώσεις ανοσοανεπάρκειας, η ανεπάρκεια α1ΑΤ.  Οι πάσχοντες από πνευμονική ίνωση εμφανίζουν εξ έλξεως βρογχεκτασίες, χωρίς να εμφανίζουν ευρήματα επιρρέπειας στις λοιμώξεις. Ενώ, σε άλλες καταστάσεις, η παρουσία βρογχεκτασιών μπορεί να προσδιορίζει μια υποομάδα ασθενών με παθολογικής συστάσεως υπερβολική απόχρεμψη, οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις.
Η ευχερής διαθεσιμότητα της υψηλής διακριτικότητας αξονικής τομογραφίας οδήγησε σε αυξημένη αναγνώριση περιπτώσεων βροογχεκτασιών, ιδίως ηπίότερων μορφών,
Η αξονική τομογραφία, υψηλής διακριτικής ικανότητας (HRCT) είναι η καταλληλότερη μέθοδος διαγνώσεως βρογχεκτασιών, ιδιαίτερα, σε ειδικές καταστάσεις, όπως επί  Αλλεργικής βρογχοπνευμονικής ασπεργιλλώσεως, AIDS, και κυστικής ινώσεως. Τα χαρακτηριστικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία, συχνά, αναδείχνουν διαγνώσεις που δεν αναγνωρίσθηκαν στην κλινική θεώρηση. Με την HRCT, επίσης, εισφέρει στην εκτίμηση του βαθμού της παθολογίας των αεραγωγών και επιτρέπει τον μη παρεμβατικό τους έλεγχο και παρακολούθηση της εξελίξεως της υποκείμενης παθήσεως, της υποστροφής της και της απαντήσεως στη θεραπεία.
Στην HRCT συνήθως περιγράονται: [α] διάταση των βρόγψχων (+/-), [β] λαπώλεια πνευμονικού όγκου σε επίπεδο λοβού ή βρογχοπνευμονικού τμήματος (+), [γ] πάχυνση των τοιχωμάτων των βρόγχων (++), [δ] βύσματα παχυρεύστων πτυέλων στους βρόγχους (+++) και, [ε] εικόνα tre-in-bud. Στις πλέον εξελιγμένες περιπτώσεις, κινητοποιείται ένας φαύλος κύκλος μεταξύ χρόνιας ουδετεροφιλικής φλεγμονής και χρόνιας λοιμώξεως των αεραγωγών. Αυτός οδηγεί στην συντήρηση ενός κλινικού συνδρόμου, το οποίο χαρακτηρίζεται από χρόνιο, παραγωγικό βήχα και και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού (&).

βρογχεικτασίες

Διακρίνονται τρεις τύποι βρογχεκτασιών: οι κυλινδρικές, οι κυστικές και κιρσοειδείς

κυλινδρικές βρογχεκτασίες
κυστικές βρογχεκτασίες
[βλ. και σύνδρομο William-Cambell]
κυστικές και κυλινδρικές βρογχεκτασίες

Αναφορικά με την αιτιολογία τους, υπάρχει ένας μνημονικός τύπος:

"ο capt Καπετάν Μιχάλης "

βρογχεκτασίες: μνημονικός τύπος

C

    κυστική ίνωση, συγγενείς κύστεις/βρογχεκτασίες                    

A

αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση

P

μεταλοιμώδης. Οι συχνότερες. Μετά κάθε πνευμονία, καταλείπονται παροδικές βρογχεκτασίες, επί μερικές εβδομάδες.

Τ

φυματιώδεις. ή άλλη κοκκιωματώδης νόσος

K

σύνδρομο Kartagener

M

Σύνδρομο mounier Kuhn