Σύνδρομο Mounier-Kuhn, Σ.Μ-Κ

Το Σ.Μ-Κ, είναι, κατά τους περισσότερους συγγραφείς συνώνυμο της τραχειοβρογχομεγαλίας.

βλεπε:

τραχειοβρογχομεγαλία

βρογχεκτασίες - αιτιολογία