Ασπεργίλλωση - ασπεργίλλωμα

filter_vintageΟ ασπέργιλος είναι σαπρόφυτο που παράγει διάφορες τοξικές ενδοτοξίνες και πρωτεάσες και αποικίζει αεραγωγούς, ατόμων με χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπως βρογχεκτασίες, πνευμονική ίνωση ή υπολειμματική νόσο εκ παλαιάς φυματιώσεως ή έκπτωση των τοπικών αμυντικών συστημάτων. Η παθογόνος ασπεργίλωση είναι σπάνια, σε μη ουδετεροπενικά άτομα, αλλά έχει περιγραφτεί σε ασθενείς με ΧΑΠ, υπό μακροπερίοδη χορήγηση κορτικοειδών. Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, στελέχη του ασπέργιλου εγκαθιστούν πνευμονία εξ υπερευαισθησίας (γενικώς οφειλόμενη σε  Aspergillus fumigatus), σύνδρομο Loffler, αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλωση  και ασπεργίλωμα. Έχει, επίσης, περιγραφτεί μια χρόνια νεκρωτική μορφή πνευμονίας, επί ασθενών με χρόνιες πνευμονοπάθειες υπό μακροπερίοδη χρήση στεροειδών. Η ασπεργίλωση προκαλεί ένα φάσμα νοσηρών καταστάσεων, από εποίκιση σε προσχηματισμένες κοιλότητες μέχρι αντιδράσεις υπερευαισθησίας και χρόνιες νεκρψτικές λοιμώξεις και ταχεία εξελικτική αγγειοδιηθητική βλάβη, που, συνήθως οδηγεί στο θάνατο τον ασθενή. Οι διηθητικές μορφές της νόσου αναγνωρίζονται σπάνια στον ανοσολογικά επαρκή ασθενή, αλλά απαντούν σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, λόγω της υποκείμενης νόσου τους, ή της γι αυτή λαμβανόμενης θεραπείας.
εικόνα 1. ΟΠ ακτινογραφία επί ασθενούςμε αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλωση. Εικόνα "finger in glove", στο αριστερό, κάτω πνευμονικό πεδίο, λόγω βυσμάτων παχύρεευστης βλένης σε διατεταμένους βρόγχους. Ο ασπέργιλος αναπτύσσεται, επίσης, σε περιοχές όπου έχουν αποκλεισθεί από την τοπική άμυνα, όπως τα φυματιώδη σπήλαια. Στη διαφορική διάγνωση εμπλέκονται: ARDS, άσθμα, βρογχεκτασίες, ηωσινοφιλία, ηωσινοφιλική πνευμονία, κοκκιοκυτοπενία, μεταμόσχευση καρδιά, καρδιάς-πνευμόνων, ήπατος, νεφρών, πνευμονία εξ υπερευαισθησίας, πνευμονικό απόστημα, βλεννομύκωση, μυκήτωμα, απόστημα μυοκαρδίου, νοκαρδίωση, νοσοκομειακή πνευμονία, βακτηριακή πνευμονία, μυκητισική πνευμονία, ιογενής πνευμονία, πνευμονική εμβολή, πνευμονική ηωσινοφιλία, σαρκοείδωση, φυματίωση, κοκκιωμάτωση Wegener, ζυγομύκωση. filter_vintageΣταδιοποίηση Παρ΄όλο ότι δεν υπαρχει αποδεκτό σύστημα σταδιοποιήσεως της ασπεργιλώσεως ή του ασπεργιλώματος, η αλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλωση μπορεί να είναι εξελικτική, ενώ περιγράφονται 5 στάδια: 1. οξεία νόσος, 2. υποστροφή, 3. παρόξυνση ή υποτροπή., 4. κορτικοεξαρτώμενο άσθμα, 5. ίνωση τελικού σταδίου.
εικόνα 2. περιβρογχική πάχυνση και οζώδεις σκιάσεις γύρο από διατεταμένους-βρογχεκτασικούς  βρόγχους, πλήρεις παχύρρευστων εκκρίσεων. εικόνα 3. δεξιά ακτινογραφία. Ασπεργιλώματα, πολλαπλά, αλλεπάλληλα σημεία ημισελήνου, επί ασθενούς με προϋπαρχουσα φυματίωση. οζώδης σκίαση στο αριστερό κάτω πνευμονικό πεδίο, οφειλόμενη σε ασπεργίλωση επί ασθενούς υπό αιμοκάθαρση. [Οι παραπάνω απεικονιστικές εξετάσεις από thoracic aspergillosis imaging.
σημείο Halo (Halo sign)  Σημείο  Halo. Aπεικόνιση που περιβάλλει ένα οζίδιο ή μάζα. Περιγράφτηκε, αρχικά από τον Κuhlmann το 1985. Συντρέχει με αιμορραγικά οζίδια, νεοπλάσματα φλεγμονώδεις παθήσεις.  Σημείο Hallo. Αναγνωρίζεται σ ποικιλία παθολογικών καταστάσεων στην CT του θώρακος. Σε φλεγμονώδεις καταστάσεις (ηωσινοφιλικές πνευμονοπάθειες, σχιστομίαση και άλλες παρασιτικές λοιμώξεις, απλή πνευμονική ηωσινοφιλία, υπερηωσινοφιλικά σύνδρομα). Ακόμη σε πνευμονική ενδομητρίωση οργανούμενη πνευμονία, πνευμονία εξ υπερευαισθησίας. Επίσης, επί λοιμωδών καταστάσεων, όπως ασπεργίλωση, βλεννομύκωση, καντιτίαση, κοκκιδιοειδομύκωση, κρυπτοκόκκωση. Επίσης, επί σηπτικών εμβόλων, μυκοβακτηρίδια φυματιώσεως, σύμπλεγμα άτυπων μυκοβακτηριδίων, ρικέτσιες, κοκσιέλλα Burnetti, απλούς έρπης, ιός έρπητος-ανεμευλογιάς, κυτταρομεγαλοϊός, διάφοροι μυξοϊοί. Νεοπλασματικές παθήσεις: πρωτοπαθείς πνευμονικοί όγκοι, καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων, σάρκωμα Κaposi, βρογηχοκυψελιδικό καρκίνωμα, αδενοκαρκίνωμα. Μεταστατικοί όγκοι: αγγειοσάρκωμα, χωριοκαρκίνωμα, οστεοσάρκωμα, μελάνωμα, μεταστατικοί όγκοι από κακοήθεδιες του ΓΕΣ. Λεμφοπαραγωγικές παθήσεις. Επί διηθητικής ασπεργιλώσεως, στην ακτινογραφία θώρακος περιγράφονται πληθώρα ευρημάτων: Μονήρης μάζα, με τήξη ή χωρίς ή πολλαπλά οζίδια, λυψελιδικά διηθήματα, εντοπισμένα ή αμφοτερόπλευρα, και συρρέοντα με την εξέλιξη της νόσου. Η αξονική τομογραφία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικουρική, στην πρώιμη διάγνωση της απεργιλώσεως, επειδή εμφανίζει το χαρακτηριστικό σημείο "halo sign" δηλαδή μια περιοχή διηθήσεων, θαμβής υάλου, που προιβάλλεται από οζιδιακές πυκνώσεις. Στις όψιμες εξελίξεις μπορεί να εντοπισθεί το σημείο της ημισελήνου που είναι δεικτικό πκαταλήψεως προΥπάρχουσας κοιλότητας. Επειδή ο ασπέργιλος είναι αγγειοδιηθητικός, τα διηθ΄ληματα είναι σφηνοειδή, με βάση στον υπεζωκότα, και κοιλωτικά, δηλαδή παρόμοια με πνευμονικό έμφρακτο. Για το λόγο αυτό η πνευμονική εμβολή εμπεριέχεται στην διαφορική διάγγνωση της ασπεργιλώσεως. Θεραπεία. Η  αμφοτερικίνη Β είναι η αποδοτεικότερη θεραπεία για τις μυκητιασικές λοιμώξεις, αν και διατίθενται νεότερα αντιμυκητιασικά, που υπερέχουν λόγω της ευχερρέστερης λήψεώς τους και της καλύτερης ανοχής. Μταξύ αυτών, η ιτρακοναζόλη η βορικοναζόλη και η καπσοφουγγίνη. |πνευμονία εξ υπερευαισθησίας|σύνδρομο Loffler |αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλωση | ασπεργίλωμα | ασπεργίλωση (1) |ασπέργιλος fumigatus |