Ασπεργίλλωμα

σπηλαιώδης φυματίωση που έχει επιπλακεί με ασπέργιλλο. Στην ΟΠ ακτινογραφία απεικονίζεται μια κοιλότητα, με περιεχόμενο το οποίο καθιζάνει στο εσωτερικό της κοιλότητας, λόγω βαρύτητας. Η πάνω απ΄ αυτή, διαφανής ημισελινοειδής περιοχή περιλείει υπολειπόμενο αέρα και είναι γνωστή ως "σημείο ημισελήνου". Στην  αξονική τομογραφία αναδεικνύεται ένα ασπεργίλλωμα, μέσα σ προσχηματισμένη κοιλότητα (φυματιώδες σπήλαιο) στο δεξιό άνω πνευμονικό πεδίο (οπίσθια μοίρα) όπου απεικονίζεται το σημείο.

Το ασπεργίλλωμα περιγράφεται, επίσης, ως μυκήτωμα ή μυκητιασική σφαίρα, είναι συνάθροισμα μυκήτων που επενδύουν προσχηματισμένη κοιλότητα σε συμπαγές όργανο, όπως ο πνεύμονας. Συνδέεται με στελέχη ασπέργιλλου, αλλά οσυχνότερα ενοχοποιούμενος είναι ο Aspergillus fumigatus, αν και ζυγομύκητες και  Fusarium  μπορούν, επίσης, να σχηματίσουν παρόμοιες εικόνες. Ο ασπέργιλλος εγκαθίσταται μετά την εισπνοή μικροσκοπικών σπόρων του, διαμέτρου 2-3 μm. που δεν προσβάλλουν άτομα, χωρίς ανοσοανεάρκεια. Εν τούτοις, άτομα με προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις, όπως κοιλότητες, από φυματίωση, τελούν υπό κίνδυνο να αναπτύξουν ασπεργιλλώματα. Ο ασπέργιλλος εγκαθίσταται στην κοιλότητα , όπυ αναπτύσσεται ανενόχλητος, εφόσον οι τοπικοί αμυντικοί μηχανισμοί δεν είναι δυνατόν να διατρήσουν το τοίοχωμα της κοιλότητας και να τον απειλήσουν. Με την ανάπτυξή του, σε διάστημα μερικών ωρών, σχηματίζεται μια σφαίρα, που ενσωματώνει αποπεσσόντα κύτταρα και νεκρούς ιστούς από το περιβάλλον παρέγχυμα.  Μερικές φορές επιπλέκεται με σοβαρή αιμόπτυση, οπότε η αντιμετώπιση είναι η χειρουργική του εξαίρεση.