Κολλαγόνο, τύποι

Διακρίνονται διάφοροι τύποι κολλαγόνου, όλοι από τους οποίους έχουν ανιχνευθεί στον πνεύμονα, αν και κάθε ιστός παράγει διαφορετικούς τύπους κολλαγόνου, ανάλογα με τη μορφολειτουργική τους εξειδίκευση. Οι τύποι αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους στη σειρά των αμινοξέων που απαρτίζουν τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες στον τύπο της α-αλυσίδας που συμμετέχει στο σχηματισμό της τριπλής έλικας, στο βαθμό υδροξυλιώσεως που υφίστανται τα αμινοξέα προλίνη και λυσίνη ή στην προσήλωση των υδατανθρακικών πλαγίων αλυσίδων, καθώς και στην παρουσία δισουλφιδικών, ομοιοπολικών δεσμών. Συνακόλουθα, η ικανότητα και η ροπή των διαφόρων τύπων κολλαγόνου προς συνένωση και σχηματισμό ινών είναι διαφορετική, ώστε κάθε τύπος κολλαγόνου εμφανίζει χαρακτηριστική μακρομοριακή δομή.

Κολλαγόνο, τύπος Ι
Κολλαγόνο, τύπου ΙΙ
Κολλαγόνο, τύπου ΙΙΙ
Κολλαγόνο, τύπου IV και V

επιστροφή