Κολλαγόνο, τύπου IV και V

Oι κολλαγονικοί αυτοί τύποι έχουν μόλις πρόσφατα απομονωθεί και λίγα είναι γνωστά, αναφορικά με την ακριβή τους δομή, την ιστική τους εντόπιση και τις λειτουργικές τους ιδιαιτερότητες. Πιστεύεται ότι απαντούν στις βασικές μεμβράνες των ενδοθηλιακών και επιθηλιακών κυττάρων της κυψελιδοτριχοειδικής μεμβράνης[i], αλλά όχι και στο διάμεσο ιστό του πνεύμονος.

επιστροφή

 

[i]  Roussos C, Campbell EJM. Respiratory muscle energetics. In: Macklem PT,Mead J, eds.Handbook of physiology,Vol. 3: The respiratory system, Part 1. Bethesda, MD: American Physiological Society, 1986: 481–509.