Κολλαγόνο, τύπου ΙΙ

 Απαρτίζει τους χόνδρους, τόσο στους αεραγωγούς, όσο και σε άλλα εξωπνευμονικά όργανα[i]. Αν και η πνευμονική του μορφή δεν έχει μελετηθεί επισταμένα, φαίνεται ότι σχηματίζει λεπτά ινίδια που πακτώνονται μέσα στο εκ πρωτεογλυκανών υπόστρωμα των χόνδρων.

 

 

[i]