Κολλαγόνο, τύπος Ι

Είναι ο αφθονότερος τύπος κολλαγόνου στον ανθρώπινο πνεύμονα[i]. Αν και πιστεύεται ότι εμφανίζει κάποια αποκλειστική μοριακή τροποποίηση, ο τύπος Ι κολλαγόνου στους πνεύμονες εξακολουθεί να έχει την ικανότητα σχηματισμού παχύτερων ινών, όπως και σε πολλά εξωπνευμονικά όργανα. Οι τύπου Ι κολλαγονικές ίνες συντάσσονται σε μια πολυκλαδική ελικοειδή διάταξη που περιβάλλουν τα αγγεία, τους αεραγωγούς και τον κυψελιδικό διάμεσο χώρο, και, επεκετεινόμενες σχηματιζουν ένα συνεχές δίκτυο που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πνεύμονα. Το κολλαγόνο ανιχνεύεται στον υπεζωκότα, ώς αλλεπάλληλα φύλλα που διακλαδώνονται στις μεσολόβιες σχισμές.

 

[i]