Κολλαγόνο, τύπου ΙΙΙ

Όπως  και οι άλλες μορφές του, ο πνευμονικός τύπος ΙΙΙ κολλαγόνου διαφέρει από τους άλλους, λόγω της μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε υδροξυ­λυ­σί­νη και δισουλφιδικούς δεσμούς μεταξύ των μορίων κυστεϊνης των α-αλυσίδων του[i].  Ο τύπος ΙΙΙ εντοπίζεται όπου εντοπίζεται και ο τύπος Ι.

επιστροφή

 

[i] Gilbert R, Keighley JF. The arterial/alveolar oxygen tension ratio: an index of gas exchange applicable to varying inspired oxygen concentrations. Am Rev Respir Dis 1974· 109: 142–5.