radioallergosorbent test RASTEST

κατάλογος συνηθισμένων αλλεργιογόνων
είδος όνομα   εποχή
γρασίδια
g1

Ανθόξανθον, Anthoxanthum odoratum

  Μάιος - Αύγουστος
g5  Αίρα η πολυετής, γρασίδιLolium perenne   Μάιος - Αύγουστος
g6 Φλέως η λειμώνιος, τριφύλλι, Phleum pratense  

Μάιος - Ιούλιος

g7 Φραγμίτης ο κοινός, καλάμια, Phragmites communis  

Μάιος - Αύγουστος

αγριόχορτα
w19 Περδικάκι, Parietaria officinalis   Ιανουάριος - Σεπτέμβριος
w20 Τσουκνίδα, Urtica dioica   Μάιος - Σεπτέμβριος
w21 Περδικάκι, Parietaria judaica   Ιανουάριος - Σεπτέμβριος
t9 Ελιά, Olea europea   Μάιος - Ιούνιος
t16 Λευκό πεύκο, Pinus silvestris   Μάιος - Ιούλιος
επιθήλια και πρωτεΐνες ζώων
e1 Επιθήλιο γάτας, Cat dander    
e2 Επιθήλιο σκύλου, dog epithelium    
σκόνη σπιτιού
h1 σκόνη σπιτιού, greeg labs    
h2 σκόνη σπιτιού, Hollister- stier labs    
ακάρεα σκόνης σπιτιού
d1 ακάρεα σκόνης σπιτιού, dermatopahgoides pteronissinus    
d2 dermatophagoides farinae, ακάρεα σκόνης σπιτιού    
μύκητες
m1 μύκητες σπιτιού, penicillium    
m2 μύκητες σπιτιού, cladosporium hernabrum    
m3 μύκητες σπιτιού, aspregilluw fumigatus    
m4 mucor racemosus, μύκητες σπιτιού    
m5 candida albicans, μύκητες σπιτιού    
m6 alternaria alernate, μύκητες σπιτιού    
m7 botrytis cenerea, μύκητες σπιτιού    
m8 elnintosporium halodes, μύκητες σπιτιού    
τροφές
f1 αυγό f20 αμύγδαλο
f2 γάλα f13 αράπικο φυστίκι
f3 ψάρι f14 σόγια
f4 σιτάρι f17 φουντούκιf9
f9 ρύζι f24 γαρίδα

  Οι δοκιμασίες δερματικής προκλήσεως, δια νυγμού, μπορεί να είναι χρήσιμες γοια την  ταυτοποίηση ενός αλλεργιογόνου, που προκμαλεί αντιδράσεις άμεσης υπερευασισθησίας, καθώς τα αποτελέσματά τους μπορεί να τροποποιήσπουν τη θεραπευτική διαχείριση και την αποφυγή εκθέσεως στο υπεύθυνο αλλεργιογόνο. Χρησιμοποιούνται, επίπλέον, για να ορίσουν την ατοπία. Με τις δοκιμασίες δερματικής προκλήσεως μπορεί, επιπλέον, να προσδιοριστούν παράγοντες που ευθύνονται για την δερματίδιδα εξ επαφής, το ατοπικό έκζεμα, κια την τροφική αλλεργία, Τα αποτελέσματα διατίθενται σχεδόν αμέσως, μετά παρέλευση μερικών λεπτών, ως πρώιμη, άμεση αντίδραση ή μερικών ωρών, ως όψιμη άμεση αντίδραση, συγκριτικά με τη διενέργεια Rast tests, για τον έλεγχο της ειδικής IgE και συσχετίζονται ικανοποιητικξά με τα αποτελέσματα τν δοκιμασιών RAST. Διενεργούνται απόάτομα, εκπαιδευμένα να διενεργούν τις δοκιμασίες δερματικής προκλήσεως και να αντιμετωπίζουν τις επιπλοκές τους. ΤΑ αλλεργιγόνα που επικλέγονται να δοκιμαστούν με τις δοκιμασίες δερματικής προκλήσεως επιλέγονται με βάση το ιστορικό, και συνήθως περιλαμβάνονται τα κοινά αλλεργιγόνα, δηλαδή η τα αγριόχορα, η σκόνη του σπιτιού (dermatopahgoides pteronissinus) κια η πιτυρίτιδα ζώων. 
Στις βασικές υποδείξεις για την διενέργεια των δοκιμασιών πειρλαμβάνονται: α. οι δοκιμασίες πρέπει να διενεργούνται μετά περίοδο εκπλύσεως από κορτικοειδή ή, κυρίως, αντιισταμινικά, β. Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος για πρόκληση αναφυλαξίας, λόγος για τον οποίο πρέπει να είναι άμεσα διαθέσθιμη αδρναλίνη και συσκευές ανανήψεως. γ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται για τροφικά αλλεργιογόνα και δοκιμασίες latex. δ. τοποθετείται μια μικρή σταγόνα αλλεργιογόνου στο δέρμα, συνήθως στην εσωτερική επιφάνεια του αντιβραχίου. Διατίθενται μεγάλη γκάμα αλλεργιογόνων στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά παρασκευάζονται για έλεγχο άμεσης υπερευαισθησίας σε ύποπτα φρούτα ή λαχανικά. Διενεργείται ένας επιπολής νυγμός της επιδερμίδας (χωρίς να βγεί αίμα) μ΄ένα μικρό διαβαθμισμένο νυστεράκι (1 mm) που πιλέζεται κάθετα, ή με μια βελόνη υποδόρια ενέσεως, που ωθείται υπό γωνία 45º ως προς το δέρμα Ο θετικός μάρτυς είναι συνήθως, ισταμίνη, και ο αρνητικός μάρυς είναι συνήθως ΝαCl 0.9%. Οι δοκιμασίες σ΄αυτά διενεργούνται πρώτες. Αποτέλεσμα εικόνας για δερματικές δοκιμασίεςΤα αποτελέσματα της δερματικής προκλήσεως αξιολογούντι 15 λεπτά μετά τη δοκιμασία. Θετικό ορίζεται το αποτέλεσμα, εφόσον παραχθεί κηλίδα, που προκαλεί κνησμό, που συγκρίνεται με τα αποτελέσματα από τον θετικό κιΑποτέλεσμα εικόνας για δερματικές δοκιμασίες αρνητικό μάρτυρα, καθώς μερικοί ασθενείς αντιδρούν στον νυγμό, ως πάσχοντες από δερμογραφισμό. Τα παρασκευάσματα για τις δοκιμασίες δερματικής προκλήσεως έχουν προτυποποιηθεί, έτσι, ώστε να παρέχουν σκληρία 6 mm Μια δοκιμασία που παράγει σκληρία 3 mm, ή μεγαλύτερη, θεωρείται θετική, δηλαδή αποδεικνύει υπερευαισθησία στο αντίστοιχο αλλεργιογόνο. Σημειώνεται ότι ένα θετικό αποτέλεσμα ΔΕΝ αποτελεί απόδειξη ότι τα διερευνόμενα συμπτώματα οφείλονται σε βρογχική υπεραντιδραστικότητα, έναντι του αλλεργιογόνου αυτού, αλλά, ασφαλώς, ενισχύουν την κλινική υποψία. Θετικά αποτελέσματα μπορεί να καταγράφονται σε άτομα χωρίς συμπτώματα  αλλά επίσης μπορεί να ακταγραφοπυν και εσγφλαμένα αρνητικά αποτελέσματα.
δοκιμασίες RAST (radioallergosorbent blood tests). Οι δοκιμασίες ραδιοαπορροφήσεως διαθέτουν μεγαλύτερη ειδικόττηα, αλλά μικρότερη ευαισθησία, είναι ακριβότερες από τις δοκιμασίες δερματικής προκλήσεως, αν και παρέχουν παρόμοιες κλινικές πληροφορίες. ΔΣεν διατρέχεται ο κίνσυνος της αναφυλακτικής αντιδράσεως, κι ο ασθενής δεν χρτειάζεται να διακόψει τη θεραπεία του με κορτικοειδή ή τα αντιισταμινικά του, για την λήψη δείγματος αίματος, επί του οποίου διενεργούνται οι εξετάσεις.
αποφυγή αλλεργιογόνων για τη βελτίωση της θεραπείας του άσθματος.
-πρωτογενής προφύλαξη. Η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσει οικιακής σκόνης στην πρώιμη περίοδο της ζωής συνοδεύεται με αυξημένη πιθανότητα ευαισθητοποιήσεως στα ακάρεα της οικιακής σκόνης. κατά 3-5 έτη της ζωής και αναπτύξεως άσθματος. μερικές εργασίες έχουν δείξει ότι ξη πρώιμη έκθεση σε ακάρεα και αποπεσόντα κύτταρα της γάτας μπορεί να αυξήσει την επίτπωση του άσθματος(&). Επακόλουθες μελέτες επικέντρωσαν στην παράδοξη αύξηση της μέσω της IgE ευαισθητοποιήσεως κια άσθματος στην ηλικλία~ 5, με μικρή ενίσχυσαη σε υψηλότερα επίπεδα εκθέσεως. Οι εκβασείς από προσπάθειες απευαισθητοποιήσεως είναι μάλλον αρνητικές. Σε μερικές μελέτες έχει δειχθεί μια μικρή τάση υποχωρήσεως του άσθματος, αλλά σε άλλες όχι, ούτε στην μεταστροφή της βρογχικής υπεραντιδραστικότητας, ούτε στην αρνητικοποίηση των δερματικών προκλήσεων. Άλλοι συγγραφείς δεν αναγνώρισαν ούτε βελτίωση των αλλεγικών συμπτωμάτων ούτε επίδραση στην ευαισθητοποίηση και, αντίθετα, σε μερικές, αναγνωρίστηκε αύξηση της αλλεργίας αν και καλύτερες εκβάσεις από τον λειτορυγιοκό έλεγχο αναπνοής. 
Η επιμελημένη αποφυγή εκθέσεως σε ακάρεα μπορεί να απολήξει μπορεί να απολήξει σε προστασία από άλλους παράγοντες όπως οι ενδοτοξίνες. Σε επιδημιολογικές μελέτες έχει αναγνωριστεί ότι η στενή επαφή με σκύλο ή γάτα στα πρωιμα στάδια της ζχωής μπορεί να απολήξει σε μείωση της επακόλουθης επιπτώσεως του άσθματος και της αλλεργίας, εύρημα, που έχει εγείρει ερωτήσεις, ως προς την ικανότητα της εκθέσεως σε κατοικίδια απολήγει σε ανοσοαντοχή ή αυξημένη σε αυξημένα επίπεδα ενδοτοξινών και άλλων μικροβιακών παραπροϊόντων ώς συστατικό της "υποθέσεως της υγιεινής". 
αποφυγή τροφικών αλλεργιογόνων.  Η ευαισθητοποίηση στις τροφές, ιδιαίτερα στ' αυγά, συνήθως προηγείται σε περιπτώσεις αεροαλλεργίας με επακόλουθο το άσθμα. Η αποφυγή τροφικών αλλεργιογόνων κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον τοκετό δεν έχουη αποδειχθεί ότι μπορεί να αποτρέψουν την υπερευαισθησία σε τροφικά αλλεργιογόνα. Η αποφυγή αλλεργιογόνων κατά την εγκυμοσύνη και το θιηλασμό μπορεί  να επηρεάσει τη διατροφή της μητέρας και, πιθανόν του εμβρύου, ενώ υψηλές εκθέσεις σε αλλεργιογόνα, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να μειώσουν την ακόλουθη ευαισθητοποίησημε την επαγαγωγή αντοχής. Συμπερασματικά, εν όψει συμπερασματικών μελετών αναφοριλ'α με τη σχέση της εκθέσεως σε αερο-ή τροφικά αλλεργιογόνα και τη δράση τους στην διαμόρφωση της επιπτώσεως του άσθματος στα παιδιά, η αποφυγή τους κατά τη εγκυμοσύνη δεν θεωρείται αναγκαία.
θηλασμός. Μια συστηματική μελέτη παρατηρήσεως επί των αποτελεσμάτων της ευνοϊκής επιδράσεως του θηλασμού στη μεόιωση του ατοπικού άσθματος, ανεξάρτητα με την γενετική προδιάθεση τουθ νεογνού στις αλλεργίες. Τα προστατευτικά αποτελέσματα είναι ευκρινέστερα, αλλά όχιθ σε όλες τις μελέτες που έχουν δημοσιευτεί,  στα νεογνά υπό υψηλό κίνδυνο με την προΫπόθεση ότι θηλάζουν από 4μήνου, τουλάχιστον. Σε μια εκτεταμένη μελέτη απρατηρήσεως, ο θηλασμός δεν είχε επιδημιολογικό προστατευτικό αποτέλεσμα ένατι της αλλεργίας και του άσθματος και, μάλιστα, μπορεί να είχε μικρή αρνητική επίδραση. Οι μελέτες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί κι επομένως ο μητρικός θηλασμός πρέπει να ενθαρρύνεται για τα πολλά ωφελήματα που παρέχει και για την πιθανή προστατευτική του δράση σε σχέση με το πρώιμο άσθμα.
μικροβιακή έκθεση. Η "υπόθεση υγιεινής"  θεωρεί ότι η πρώιμη έκθεση σε μικροβιακά προϊόντα θα ανακόψει τις αλλεργικές απαντήσεις κι εποκένως θα αναστείλει τις αλλεργικές παθήσεις, όπως το άσθμα. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από μερικά επιδημιολογικές μελέτες στις οποίες συγκρίνονται μεγάλες ομάδες πληθυσμών που έχουν ή δεν έχουν ανάλογη έκθεση. Η αντίληψη αυτή, μερικές φορές αναφέρεται και ως "υπόθεση της μικροβιακής εκθέσεως", η οποία επιβεβαιώθηκε σε μια μεγάλη κλινική δοκιμή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, στην  οποία χορηγήθηκαν προβιοτικά όπως ο γαλακτοβάκιλλος GC στις μητέρες, με αποτέλεσμα σε μείωση της ατοπικής δερματίτιδας, στα παιδιά που θήλαζαν, αν και η θεραπεία αυτή δεν είχε αποτέλεσμα στις συγκεντρώσεις των αντισωμάτων IgE ή στα αποτελέσματα των δερματικών δοκιμασιών προκλήσεως. Επομένως, υπάρχουν ατελή δεδομένα για την υποστήριξη της υποθέσεως αυτής |molecular mimicry|και για την υπόθεση επίσης ότι η χορήγηση προβιοτικών στην εγκυμοσύνη μπορεί να έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα στη μείωση των αλλεργιών στα νεογνά |υπόθεση της υγιεινής|μικροβιακή έκθεση ως μέσον αποτροπής ατοπικού άσθματος|μικροβιακή έκθεση|μοριακή απομίμηση|.
αποφυγή εκθέσεως στον καπνό των τσιγάρων και άλλων ρύπων Δεν υπάρχουν ενδείξεις που αν επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ της εκθέσεως στον περιβαλλοντικό καπνό και ή άλλων ρύπων του περιβάλλοντος με την αύξηση της αλλεργίας ή του ατοπικού άσθματος. ¨Εχει αναγνωριστεί, όμως, αύξηση της επιπτ΄πωσεως συριγμού στα παιδιά μητέρων που καπνίζουν κατά τη δια΄ρκεια της εγκυμοσύνης, που επηρεάζει δυσμενώς τη φυσιολογική ανάπτυξη του αναπνευστικού τους συστήματος. Υπαρχουν ενδείξεις ότι η πρωιμη έκθεση στον καπνό του περιβάλλοντος συνδέεται με μεταγενέστερο επίμονο άσθμα, με ισχυρτές αντεπιδράσεις γενετικών πολυμορφισμών που επηρε'άζουν την αντιοξειδωτική δραστηριότητα. Τα περιορισμένα ευρήματα μελετών επίτ ης σχέσεως του άσθματος με την πρώιμη έκθεση σε ατμοφαιρικούς ρύπους καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα, όπως παραπάνω με τον περιβαλλοντικό καπνό. Δηλαδή αύξηση των παιδιών με συριγμό, και μεταβολές στα γονίδια που εκκφράζουν τις αντιοξειδωτικές δράσεις. 
ανοσοθεραπεία. Σε μελέτες παρτατηρήσεως έχει αναγνωριστεί ότι ότι η η αντιαλλεργική ανοσοθεραπεία σε άτομα εμε μονοδύνμαμες αλλεργίες μειώνει τον αριθμό αναπτύξεως νέων αλλεργιών σε διαστημα παρακολουθήσεως 3-4 ετών. Ενώ σε μια άλλη μελέτη, ασθενών με ρινίτιδα που υποβλήθηκαν σε ανοσοθεραπεία, διαπιστώθηκε μείωση της επιπτώσεως του άσθματος μεταξύ τους, συγκριτικά με την ομάδα που δεν έλαβε ανοσοθεραπεία. ΤΑ αποτελέσματα αυτά απρατάθηκαν επί 2 χρόνια μετά το πέρας της ανοσοθεραπείας. Απαιτούνται περια;τέρω μελέτες προκειμένου να δθιευκρινιστεί εάν η ανοσοθεραπεία μπορεί να διαδραματίζει ευνοϊκό ρόλο σστην πρωτογενή προφύλαξη από τα αλλεργικά νοσήματα.