Υπόθεση Υγιεινής

H υπόθεση υγιεινής είναι μια ενδιαφέρουσα 'θεωρία' για την ερμηνεία της αυξήσεως της επιπτώσεως στις "δυτικοποιούμενες" Χώρες, κατά την  οποία η αύξηση των αλλεργιών στα παιδιά είναι απότοκη των ενδοοικιακών συνθηκών απολυμάνσεως και μειώσεως εκθέσεως σε μικροβιακά προϊόντα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Η υπόθεση βασιζεται στο γεγονός ότι η επίτπωση του άσθματος και του πυρετού εκ χόρτου στα παιδιά της δυτικής Γερμανίας είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την επίπτωση των παιδιών της ανατολικής (τότε κομμουνιστικής) Γερμανίας, παρά τη βαρύτερη ρύπανση της ατμόσφαιρας λόγω βιομηχανικής δραστηριότητας και καύσεως άνθρακος (&). ¨εχει γνωστεί ότι τα παιδιά που ζουν στην ύπαιθρο έχουν μικρότερες πιθανότητες να πρσβληθούν από πυρετό εκ χόρτου, συγκριτικά με συνομηλίκους τους που ζουν σε αστικό περιβάλλον. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η άκθεση στστα βακτηριδιακά συστατικά των στάβλων, μπορεί να εμποδίοζυν την περαιτέρω ανάπτυξη αλλεργικών παθήσεων, στα παιδιά. Η επανειλημμένη έκθεση σε στάβλους μέχρι την ηλικία των 5 ετών, συνοδευόταν με μείωση της επιπτώσεως του άσθματος 0.8%, πυρετό εκ χόρτου, 0.8%, και ατοπική ευαισθητοποίηση 8.2%.  
H υπόθεση της υγιεινής, δηλαδή, δέχεται ότι η πρώιμη έκθεση σε λοιμώξεις, επηρεάζει την ανάπτυξη του ανοσολογικού συστήματος του παιδιού και καθιστά το άτομο στην μετέπειτα ζωή του ανθεκτικότερο στο άσθμα και άλλες αλλεργικές παθήσεις (&,&). Έχει από ετών επισημανθεί η σχέση μεταξύ της μικροβιακής εκθέσεως και της επιπτώσεως του άσθματος και του πυρετού εκ χόρτου. υπόθεση Παρ΄όλο ότι οι μελέτες αυτές αρχικά, επιχειρήθηκε να ερμηνευτούν στη βάση της υποθέσεως υγιεινής, νεότερες αντιλήψεις συγκλείνουν προς το φαινόμενο της πρώιμης ανοσολογικής διεγέρσεως. Έχει δειχθεί, εν προκειμένω, ότι η ανατροπή της ισορροπίας των Th ή TReg μπορεί, εν μέρει, τουλάχιστον να αποκατασταθεί μετά έκθεση σε ελμινθιακές λοιμώξεις ή σε μικροβιακά παράγωγα.
Σε μια πρόσφατη μελέτη (&), οι συγγραφείς προσανατολίζουν την προσοσχή στο γεγονός ότι οι "αποστειρωμένες" συνθήκες διαβιώσεως ενισχύουν τον κίνδυνο αναπτύξεως ανοσο-διαμεσολαβούμενων παθήσεων, όπως οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.
βλέπε: υπόθεση υγιεινής. θεωρία υγιεινής. βλέπε: Τh1/Τh2 ισορροπία.
|μικροβιακή έκθεση ως μέσον αποτροπής ατοπικού άσθματος|molecular mimicry|. Πιστεύεται ότι η μικροβιακή έκθεση των νεογνών σε μικρόβια τα προσττεύει από την ανάπτυξη άσθματος, ένας μηχανισμός γνωστός ως μοριακή απομίμηση-molecular mimicry. Προοπτικές μελέτες επί των προστατευτικών επιδράσεων της αγροτικής διαβιώσεως έχουν αποδόσει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα (&, &, &).