Συνδετικός ιστός

Σχηματίζει ένα δίκτυο με αποστολή να συνδέει και υποστηρίζει διάφορα ιστικά συστήματα και όργανα. Υπάρχουν πολλά είδη συνδετικού ιστού (κολλαγονικές ίνες, δικτυακές ίνες, βασική μεμβράνη, ελαστικές ίνες κλπ. Η μορφολογία του ποικίλλει, αλλά κάθε μορφή χαρακτηρίζεται από κύτταρα χωρίς σημαντική διαφορετικότητα, ενώ τα άνυφα, διακυτταρικά, συστατικά του ευρίσκονται σε αφθονία. 

Συνδετικός ιστός του πνεύμονα
Συνδετικός ιστός, ίνες
Συνδετικός ιστός, όριο αντοχής
Συνδετικός ιστός, χαλαρός 
δομική ενδοεξάρτηση 
Ιδιοπαθής πλευροπνευμονική ινοελάστωση