Κυστικές βλάβες, Κοιλότητες - εκσκαφή πνεύμονος

import_contactsΟι πνευμονικές κύστεις, οι κοιλότητες και η εικόνα μελιττοκηρύθρας διαπιστώνονται σε πολλές συστηματικές καταστάσεις (&). Οι κυστικές πνευμονοπάθειες παριστούν μια όχι συνηθισμένη κατηγορία παθήσεων, στις οποίες το πνευμονικό παρέγχυμα αντικαθίσταται σε άλλοτε άλλο βαθμό, από κυστικούς αεροχώρους. Παρ΄όλο ότι σποραδικές κύστεις μπορεί να αναγνωρίζονται σε "σχεδόν" φυσιολογικούς πνεύμονες, αποδιδόμενες στη χρόνια καπνιστική συνήθεια ή την πάροδο της ηλικίας, οι πνευμονικές, οι κύστεις είναι, συνήθως ενδεικτικές της υποκείμενης παθήσεως, της οποίας οι διαγνωστικές ενέργειες πρέπει να αρχίζουν αμέσως.    

Κύρια αίτια μιας ή περισσοτέρων κοιλοτήτων στους πνεύμονες.
1. νεκρωτική πνευμονία, 2. φυματίωση, 3. νεοπλάσματα (βρογχογενές καρκίνωμα, μεταστάσεις, 4. φλεγμαίνουσες κύστεις ή φυσαλίδες, 5. σηπτικά έμφρακτα, 6. αγγειΐτις, 7. λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση, 8. αγγειοκεντρικό λέμφωμα.

Νεκρωτική πνευμονία - πνευμονικό απόστημα και εμπύημα. Παθολογικές καταστάσεις ακραίο όριο των πυωδών πνευμονοπαθειών. Το εμπύημα είναι ένα από τα κύρια αίτια καθυστερήσεως της λύσεως μιας λοιμώδους του θώρακος. Οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί είναι, συνήθως η κλαμπσιέλα, ο σταφυλόκοκκος, η ψευδομονάδα, ή μικτός πληθυσμός αναεροβίων, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα εισροφήσεως.
φυματίωση. |μεταπρωτοπαθήξς φυματίωση|
νεοπλάσματα, βρογχογενές καρκίνωμα, μεταστάσεις
φλεγμαίνουσες κύστεις 
σηπτικά έμφρακτα
αγγειΐτις
λεμφοματοειδής κοκκιομάτωση
αγγειοκεντρικό λέμφωμα
σύνδρομο BHD: Σύνδρομο Birt-Hogg-Dubé