Σύνδρομο Williams–Campbell

 Το σύνδρομο Williams–Campbell, αρχικά περιγράφηκε το 1960,  αναγνωρίζεται απουσία ή εκσημασμένη μείωση του χόνδρινου ιστού στον υποτμηματικό βρόγχο (&), ως σπάνιος τύπος βρογχεκτασίας. Πιθανόν να έχει οικογενείς χαρακτήρες.

 

Βλέπε: βρογχεκτασίες - αιτιολογία|σύνδρομο Williams–Campbell|