Καρβοπλατίνα και δοσιταξέλη

δοσιταξέλη. χορηγείται σύμφωνα με τις οδηγίες στο:

καρβοπλατίνη: χορηγείται σύμφωνα με τις οδηγίες στο:

γενικά:

δόση

δοσιταξέλη 60-75 mg/m2 , IV, H1, σε 500 ml 0.9 NaCl σε διάστημα >1 ώρα (), μέσω συσκευής εγχύσεως όχι από PVC.

καρβοπλατίνη διαλυμένη σε 250 ml 5% glucose σε διάστημα >30 λεπτά ().

προετοιμσία  
καρβοπλατίνα
προετοιμασία ασθενούς
α. 2 decadron 8 mg X2 (δεξαμεθαζόνη 16 mg) σε 20 cc Ν/S 1 ώρα πριν την έναρξη εγχύσεως της καρβοπλατίνης
β. 2 primperan σε 20 ml N/S, 1/2 ώρα πριν την έναρξη εγχύσεως της καρβοπλατίνης
   ή odasentron  8 mg, (zofron) IV,
γ. 1 tab ζιρτεκ
δ. ρανιτιδίνη 50 mg ΙV, 30-60 λεπτά πριν
δοσιταξέλη

την προηγουμένη 1 prezolon ανά 8ωρο, σε 10 ml N/S

1 zantak + 1 sirtek από του στόματος, 1/2 ώρα πριν την έναρξη της εγχύσεως.

dexamethazone 16 mg IV, 60 λεπτά πριν

Chlorphenamine 10 mg ΙV, 30-60 λεπτά πριν

ή 1 χάπι ζιρτεκ

ρανιτιδίνη, 50 mg IV, 30-60 mg πριν

 

zofron (odasentron) 8 mg, ΙV, 1/2 ώρας, πριν

ή primperan 2 αμπ ΙV

χορήγηση αυξητικών παραγόντων G-CSF
grαnocyte υποδορίως από την 3η ημέρα, επί 5 ημέρες . Ή newlasta υποδορίως, εφ΄άπαξ