Αναπνοή, Ατακτική

Αναπνοή με ακανόνιστο εύρος εισπνοής, την οποία, μετά άνισα διαστήματα ακολουθεί παθητική εκπνοή. Είναι ένδειξη απομονώσεως ή ανωριμότητας του αναπνευστικού κέντρου. Παρατηρείται στα βρέφη και προκαλεί ανησυχία στους γονείς, καθώς, επίσης και κατά τον ύπνο των ενηλίκων. Παρατηρείται, επίσης, σε χρόνιες βλάβες του ΚΝΣ.