Αναπνευστικός κύκλος

Για την προώθηση του αέρος στους πνεύμονες πρέπει να υπερνικηθούν οι ελαστικές πιέσεις (Ε. V) και οι αντιστάσεις (R.dl/dt=R.V̇) στους αεραγωγούς, καθώς επίσης και η αδράνεια (M.d2l/dt2=M.V̈) του συστήματος, που σχετίζονται με τη μεταβολή του όγκου, τη ροή και την επιτάχυνση του αέρα και των ιστών.

 

P= Ε. V+(R.dl/dt=R.V̇) +(M.d2l/dt2=M.V̈)

Το υπογραμμισμένο τμήμα της εξισώσεως, μπορεί να αμεληθεί, σε κλινικές διατάξεις. Ε=ελαστικότητα· V=όγκος, R=αντιστάσεις ροής στους αεραγωγούς· V̇=ροή· Μ=αδράνεια και V̈=επιτάχυνση.