Αντι IgE

 

  1.  Η ομαλιζουμάμβη είναι θεραπευτική επιλογή, απευθυνόμενη αποκλειστικά σε ασθενείς με υψηλές συγκεντρώσει IgE.
  2. Η τρέχουσα ένδειξή της είναι για ασθενείς με σοβαρό αλλεργικό άσθμα, που δεν ελέγχετι με ειπσνεόμενα γλυκοκορτικοειδή, αν και η δόση της θεραπείας ποικίλλει από μελέτη σε μελέτη.
  3. Η βελτίωση του άσθματος συνάγεται από το γεγονός της μειώσεως των συμπτωμάτων, την μείωση των δόσεων φαρμάκου διασώσεως, και τη μείωση του αριθμού των παροξύνσεων, παρ΄όλο ότι αυτό εν έχει πειβεβαιωθεί σε όλες τις μελέτες.
  4. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την αναγνώριση της συμβολής της σε κλινικές διατάξεις.
  5. Σε ασθενείς, ηλικίας > 12 ετών, υπό υψηλό κίνδυνο παροξύνσεων και θεραπεία με εισπνεόμενα ή/και από του στόματος γλυκοκορτικοειδή και παρατεταμένης δράσεως β2-αγωνιστές, η χορήγηση Αντ-IgE μπορεί να είναι ένα κατάλληλο συμπληρωματικό φάρμακο. 
  6. Η μείωση της δόσεως των εισπνεόμενων γλυκοκορτικεοιδών, που διευκολύνεται από την ομαλιζουμάμβη, μπορεί να αποκαλύψει υποκείμενο σύνδρομο Churg-Strauss, σε μικρό αριθμό ασθενών.