φαινόμενο Warburg

 Αδρά, περιγράφεται ως αυξημένη απορρόφηση γλυκόζης από νεοπλασματικά κύτταρα. Το φαινόμενο τυγχάνει εφαρμογής τόσο στην φθορίζουσα βρογχοισκόπηση, όσο και στην απεικόνιση νεοπλασματικών ιστών μέσω PET/CT.