φθορίζουσα βρογχοσκόπηση

 Η φθορίζουσα βρογχοσκόπηση βασίζεται στην ιδιότητα των φυσιολογικών κυττάρων να εκπέμπουν φθορισμό (πράσινο), εάν δεχτούν φως, μήκους κύματος 380-600 nm, που παρόμοιο δεν εκπέμπουν παθολογικά κύτταρα (ερυθρόφαιο).

αυτοφθορίζουσα βρογχοσκόπηση
τα φυσιολογικά κύτταρα του βρογχικού βλεννογόνου εκπέμπουν πράσινo, εκτειθέμενα σε φως στενού μήκους κύματος, ενώ τα παθολογικά, ερυθρόφαιο. ()

Με την φθορίζουσα βρογχοσκόπηση εντοπίζονται περιοχές του βρογχικού βλεννογόνου που εμπεριέχουν μεταπλασθέντα κύτταρα ή καρκίνωμα in situ, δηλαδή σε στάδιο, απόλυτα ιάσιμο. Αρχικά, 1979, χρησιμοποιήθηκε ως πηγή φωτισμού λάμπα υδρογόνου και αργότερα krypton ion laser, αλλά οι μέθοδοι αυτές μειωνεκτούσαν, λόγω του ότι δεν μπορούσε να διενεργθεί ταυτόχρονα κοινή και φθορίζουσα βρογχοσκόπηση και και ο αυξημένος αριθμός ψευδώς θετικών/αρνητικών αποτελεσμάτων. Ήδη, διατίθενται ποικιλία συστημάτων φθορίζουσας βρογχοσκοπήσεως: Μεταξύ αυτών, [α]  το  LIFE (:Lung Imaging ή Light Induced Fluorescence Endoscope), με το οποίο το βρογχικό δένδρο φωτίζεται με μπλε φως, (442 nm) από μια πηγή laser πηγή Helium Cadmium και ο παραγόμενος φθορισμός συλλέγεται, υφίσταται επεξργασία και εκπέμπεται,  ως ψηφιακή εικόνα, μέσω ενός ειδικού μετατροπέα. Με τη μέθοδο αυτή, επιτρέπεται η ταυτόχρονη διενέργεια κοινής και φθορίζουσας βρογχοσκοπήσεως, αλλά είναι αδύνατη η άμεση επισκόπηση του τραχειοβρογχικού δένδρου. H φθορίζουσα βρογχσκόπηση διενεργείται ταυτόχρονα με την κοινή βρογχοσδκόπηση, αλλά χρησιμοποιεί ξεχωριστές πηγές φωτισμού.
[β] Με το σύστημα SAFE (της Pentax) μπορεί να εντοπισθοιύν τα όρια της ύποτπτης περιοχής, ενώ, σε συδυασμό με τους ενδοβρογχικούς υπερήχους, το βάθος της αλλοιώσεως. Η θετική προγνωστική αξία της φθορίζουσας  βρογχοσκοπήσεως κυμαίνεται από 22-76%.
[γ] Πρόσφατα οι Karl Storz από κοινού με το Ινσιτούτο Laser Research του Μονάχου, επινόησαν ένα σύστημα, το D-light AF, το οποίο εντοπίζει διαφορές στο φθορισμό των κυττάρων, χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό μιας πηγής φωτός από Xenon κι ενός οπτικού φίλτρου, που εφαρμόζεται στο βρογχοσκόπιο. Το φίλτρο αυτό μεταφέρει κόκκινο (690 nm) και πράσινο (520 nm) φως, ταυτόχρονα, επιτρέποντας την ανίχνευση περιοχών παθολογικούθ φθορισμού απ΄ευθείας με γυμνό οφθαλμό.  
Τα αίτια του διαφορετικού φθορισμού των παθολογικών από τα φυσιολογικά κύτταρα δεν είναι γνσωτός, αλλά ως πιθανές εξηγήσεις αναφέρονται: [α] το αυξημένο πάχος του επιθηλίου μιας καρκινικής βλάβης, και η καταστροφή συσταστικών του συνδετικού ιστού, από μεταλλοπρωτεάσες που απελευθερώνονται από τα καρκινικά κύτταρα. [β] η αυξημένη αιμάτωση των νεοπλασματικών και προνεοπλασματικών βλαβών, καθώς το αίμα, πιστεύεται ότι, μειώνει τον αυροφθορισμό, επειδή απορροφά το μπλέ φως και, [γ] η αυξημένη παραγωγή γαλακτικού οξεός από τα καρκινικά κύτταρα, λόγω αυξημένης απορρόφησης της γλυκόζης (φαινόμενο Warburg).
Βλέπε: η διαγνωστική αξία της φθορίζουσας βρογχοσκοπήσεως / πρώιμη διάγνωση του ΠΚ με βρογχοσκόπηση φθορισμού.