ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ: Η διαχείριση της καρδιοπνευμονικής δοκιμασίας κοπώσεως - ερμηνεία αποτελεσμάτων - παθολογικά ευρήματα - πνευμονικές αγγειοπάθειες

 Οι πνευμονικές αγγειοπάθειες, όπως η πνευμονική υπέρταση, μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές αποκλίσεις στις παραμέτρους των δοκιμασιών κοπώσεως. Οι ασθενείς αυτοί, συνήθως, εμφανίζουν αύξηση του κλάσματος VD/VT, λόγω της οποίας, οι αναμενόμενη μείωση του VD/VT κατά την κόπωση, δεν διαπιστώνετια. Αντίθετα, παρατηρείται παθολογική αύξηση του VD/VT κατά την άσκηση.

βλέπε πίνακα

Λόγω των αυξήσεων του αερισμού του νεκρού χώρου, στους ασθενείς της κατηγορίας αυτής, η σχέση V̇E/V̇CΟ2 μπορεί επίσης να αυξηθεί (>50 l/l V̇CΟ2).

Σε ασθενείς με πνευμονικές αγγειοπάθειες, παρατηρείται ακόμη, υποξαιμία και αποκορεσμός της HbΟ2 κατά τη διάρκεια κοπώσεως.