Κώμα

Ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια, συχνά, εμφανίζονται με διαταραχές συνειδήσεως ή κώμα. Η αύξηση της PaCO2 προκαλεί αγγειοδιαστολή των εγκεφαλικών αγγείων, που αναγνωρίζονται με κεφαλαλγία και οίδημα οπτικής θηλής, πτερυγοειδή τρόμο, δυσδιάκριτο του delirium trmemens των αλκοολικών, μυϊκές συσπάσεις, αστάθεια στο βάδισμα, κώμα. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά χαρακτηριστικά κλινικά σημεία από το ΚΝΣ που να οφείλονται αποκλειστικά στην υποξυγοναιμία. Συχνά ασθενείς με χρόνιες πνευμονοπάθειες, ιδίως νεοπλασματικές, εμφανίζονται με υπονατριαιμία, λόγω έκτοπης παραγωγής αντιδιουρητικής ορμόνης, ή υπερασβεστιαιμίας, λόγω οσεολυτικών διαταραχών. Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν τους ασθενείς σε κώμα.

Γενικά, οι κλινικοί διακρίνουν τα αίτια του κώματος, βασισμένοι σ΄ένα μνημονικό κανόνα

κλειδί

αίτιο κώματος

C

κατακράτηση CO2

O

φαρμακευτική δηλητηρίαση –drug overdose

M

μεταβολικά αίτια, σακχαρώδης διαβήτης, ηλεκτρολυτικές διαταραχές

A

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

μνημονικός κανόνας διακρίσεων κώματος

βλέπε:\

διαβάθμιση κώματος