Σύνδρομο μέσου λοβού

πλάγιο ακτινογράφημα. Ατελεκτασία δεξιού μέσου λοβού.  η μικρή μεσολόβιος έχει μετακινηθεί προς τα κάτω και η μεγάλη προς τα πάνω, σχηματίζοντας μια σφηνοειδή σκίαση.

Διαλείπουσα ((σύνδρομο Brock) ή σταθερή ατελεκτασία του δεξιού ή αριστερού μέσου λοβού, απότοκη εξωαυλικής (λόγω πιέσεως από λεμφαδένες) ή ενδαυλικής (π.χ., ενσφήνωση ξένου σώματος) αιτιολογίας αποφράξεως του προσαγωγού βρόγχου. Ο δεξιός μέσος λοβός είναι μακρύς και λεπτόφυής, και έχει εξαιρετικά πτωσή παροχέτευση και ελλειπή κάθαρση, συγκριτικά με όλους λοβούς του πνεύμονος, με ποτέλεσμα να είναι επιρρεπής στην παγίδευση βυσμάτων και την απόφραξή του. Συχνά διατρέχει ασυμπτωματικά, αν και μπορεί να περιγράφονται επανειλημμένα επεισόδια παραγωγικού βήχα και πνευμονίας.

Μπορεί να παραχθεί και χωρίς την προϋπόθεση της αποφράξεως του μέσου λοβαίου βρόγχου, λόγω φλεγμονωδών εξελίξεων διαχρονικά που απέλειξαν σε δομικές αλλοιώσεις και την εγκατάσταση ελλειμμάτων στο τοίχωμα του βρόγχου και τον παράπλευρο αερισμό του λοβού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αναγνωρίζονται εντοπισμένες βρογχεκτασίες, που μπορεί να είναι απότοκες ή αίτιο του συνδρόμου[i].

 

[i] Priftis KN, Mermiri D, Papadopoulou A, Anthracopoulos MB, Vaos G, Nicolaidou P. The role of timely intervention in middle lobe syndrome in children. Chest. Oct 2005;128(4):2504-1

============================

σύνδρομο Κηλαϊδίτη

παρεμβολή εντέρου (συνήθως του εγκαρσίου κόλου) στον ανατομικό χώρο μεταξύ της άνω επιφάνειας του ήπατος και του διαφράγματος. Προκαλεί, συνήθως, άλγος στο ΔΕ υποχόνδριο, σπανιότερα δε αναπνευστική δυσχέρεια και λειτουργικές εντερικές διαταραχές.