Υποδοχείς ντοπαμίνης

Από τους 5 υπότυπους υποδοχέων ντοπαμίνης που έχουν, ήδη ταυτοποιηθεί (D1-D5), μόνο οι D1 και D5 είναι ομόλογοι και ενεργοποιούν την αδενυλική κυκλάση[i]. Οι υποδοχείς D2,3 και 4, αντίθετα, αναστέλλουν την αδενυλική κυκλάση. Οι υποδοχείς ντοπαμίνης εντοπίζονται στο ΚΝΣ και ΠΝΣ. Το πνευμονολογικό τους ενδιαφέρον σχετίζεται με την εξάρτηση στο κάπνισμα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι εντοπίζονται στους πνεύμονες, στις κυψελίδες, όπου, διεγειρόμενοι εισφέρουν στην κάθαρση του οιδήματος. Εκφράζονται στα αισθητικά γάγγλια στους αεραγωγούς και η διέγερσή τους, φαίνεται ότι, σχετίζεται με την αποπόλωση του πνευμονογαστρικού και με την απελευθέρωση  νευροπετιδίων από τις νευρικές απολήξεις. Οι D2 υποδοχείς, επομένως, φαίνεται ότι, εμπλέκονται στη ρύθμιση της νευρογενούς φλεγμονής και τα συμπτώματα που διαμεσολαβούνται από αντανακλαστικά, όπως ο βήχας.  Οι αγωνιστές των υποδοχέων D2 μειώνουν το βήχα, την παραγωγή τραχειοβρογχικών εκκρίσεων, και την ταχύπνοια, σε πειραματικές διατάξεις, ώστε εγείρεται ενδιαφέρον κατά πόσον μπορούν να ανακουφίσουν από τα συμπτώματα των πασχόντων από ΧΑΠ.

Χαμηλές δόσεις ντοπαμίνης διεγείρουν τους υποδοχείς ντοπαμίνης, αλλά καθώς η δόση αυξάνεται διεγείρονται προοδευτικά, οι β1 υποδοχείς, ακολουθούμενοι από τους α1 και α2 υποδοχείς.  

βλέπε: αδρενεργικοί διεγέρτες

[i] Barnard ML, Ridge KM, Saldias F, et al. (1999) Stimulation of the dopamine 1 receptor increases lung edema clearance. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 160: 982–986.