Υποδοχέας του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντος, human epidermal growth factor receptor (HER)

ένας από την οικογένεια υποδοχέων που δρουν ως αυξητικοί παράγοντες ιδίως, ο επιδερμικός αυξητικός παράγων, που διεγςείρουν την κυτταρική ανάπτυξη και διαίρεση. Ανιχνεύεται σε μεγάλε ςποσότητες σε ορισμένους όγκους, όπως ο καρκίνος του μαστού, όπου η ανασστολή του με μονοκλωνικά αντισώματα αποτελεί μέρος της θεραπείας .