Ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση

Η ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση είναι η διάταση της σφαγίτιδας, που προκαλείται εάν εφαρμοσθεί με το χέρι πίεση επί του ήπατος. επιγαστρικά, του ασθενούς ευρισκόμενου σε καθιστή θέση με γωνία 45°. Η ηπατοσφαγιτιδική παλινδρόμηση συμβαίνει επί αυξήσεως της πιέσεως πληρώσεως της αριστερής και αντανακλά την αύξηση της πιέσεως ενσφηνώσεως και αριστερή ΚΑ.