Προδιαθεσικοί παράγοντες

α] αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια

Μεταξύ των μη ελεγχόμενων προδιαθεσικών παραγόντων συγκαταλέγονται η ηλικία, το φύλο (μεγαλύτερη επίπτωση στους άνδρες), η φυλή (μεγαλύτερη επίπτωση στους Αφροαμερικανούς), οι βαλβιδοπάθειες, και οι οικογενείς παθήσεις που επάγονται την ισιτική αναδιαμόρφρωση του υοκαρδίου, όπως οι μυοκαρδιοπάθειες.

Μεταξύ των ελεγχομένων προδιαθεσικών παραγόντων συγκαταλέγονται η χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η υψηλή χοληστερίνη (προδιάθεση γιασταφανιαία ανεπάρκεια) ο σακχαρώσης διαβήτης, το κάπνισμα, θυρεοειδοπάθειες, και η υπέρταση.

[β] δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια

 Στην πάθηση προδιαθέτουν οι χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπως η ΧΑΠ, το χρόνιο άσθμα, η πνευμονική ίνωση, η αμυλοείδωση, η πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση και γενικά τα νοσήματα με αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων

 

βλέπε: μια νέα άποψη για την παθογένεια της καρδιακής ανεπάρκειας