εκσκαφή

βλέπε: πνευμονικό απόστημα.

νεκρωτική πνευμονία. Δημιουργία κοιλότητας, στο αριστερό μέσο πνευμονικό πεδίο.

Δημιουργία κοιλότητας (απόστημα πνεύμονος). Σταφυλόκοκκος, αναερόβιες λοιμώξεις, φυματίωση, ιστοπλάσμωση, κοκκιδιομύκωση

Ακτινολογική εικόνα εποί ασθενούςμμε πνευμονικό απόστημα, απότοκο λοιμώξεως από νεκρωτική πνευμονία εκ χρυσίζοντος σταφυλοκόκκου. Πρόκειται για άνδρα 47 ετών, με HΙV+ που εισήχθη στην ΜΕΘ ως αποτέλεσμα βαριάς καταναλώσεως εξαρτησιογόνων ουσιών, και απώλειας συνειδήσεως. [α] Κατά την οπισθοπρόσθια ακτινογραφία περιγγράφεται σκληρή διήθηση του δεξιού άνω λοβού, RUL. Από τη βρογχοσκόπηση με ποσοτικό BAL αποκάλυψε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, {β] Η αξονική τομογραφία, την 14η ημέρα νοσηλείας αποκάλυψε την εκσκαφή στο οπίσθιο βρογχοπνευμονικό τμήμα του ΔΑΛ. παρά τη χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών. 

Πίνακας 1  η μικροβιολογία του πνευμονικού αποστήματος
αναερόβια μικρόβια (συχνά)

Fusobacterium nucleatum, στελέχη Peptopstreptoco- ccus, Prevotella melaninogenica, στελέχη Bacteroi- des, στελέχη Clostridium, στελέχη Eubacterium, La- ctobacillus, Propionibacteria
αερόβιοι μικροοργανισμοί (συχνοί) Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa
αερόβιοι μικροοργανισμοί (σπάνιοι) Escherichia coli, Haemophilus influenzae type B
άλλα παθογόνα (σπάνια) Nocardia asteroids, Paragonimus westermani
Legionella species, Burkholdaria pseudomallei
Burkholdaria mallei (glanders), Mycobacterium tuberculosis, Mucoraceae species, Aspergillus species, Entameoba histolytica
μικροοργανισμοί σχετιζόμενοι με πνευμονικό απόστημα επί ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και HIV+ Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumonia, Pneumocystis jiroveci, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae
Stenotrophomonoas maltophilia,
Legionella species, (nonpneumophilia), Enterobacter species, Streptococcus milleri
Proteus mirabili,
Cryptococcus neoformans, Aspergillus species
Mycobacteria (nontuberculous)
Nocardia
Rhodococcus
Zygomycetes