Σύνδρομο Sjogren: Διάμεση πνευμονοπάθεια

Διάμεση ίνωση παρατηρείται σε ποσοστό 4% των ασθενών με σύνδρομο Sjogren.  Αναγνωρίζονται δύο ιστολογικές μορφές:

  1. η λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία και, 
  2. η διάμεση ίνωση.

Επειδή οι δύο αυτές ιστολογικές οντότητες έχουν κοινές κλινικές, λειτουργικές και ακτινολογικές εκδηλώσεις, απατείται βιοπτική τεκμηρίωση της ακριβούς τους περιγραφής.  

Η λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία χαρακτηρίζεται ιστολογικά από την περιβρογχική και περιαγγειακή διήθηση λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων. Η εξέλιξη της παθήσεως προσδιορίζεται με δυσχέρεια. Η χορήγηση κορτικοειδών λέγεται ότι συμβάλλει σε παρατεταμένη ύφεση της βλάβης.