Σαρκοείδωση - Σπινθηρογράφημα με gallium 67

Αθρόα πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου, συνήθως, από τα ενεργοποιημένα μακροφάγα, παρατηρείται σε ασθενείς με εκτεταμένες βλάβες και είναι δηλωτική εξελισσόμενης φλεγμονώδους βλάβης. Τα ευρήματα αυτά δεν είναι ειδικά, καθώς παρατηρούνται σε πληθώρα άλλων φλεγμονωδών, λοιμωδών και νεοπλασματικών αλλοιώσεων στους πνεύμονες, αλλά η ταυτόχρονη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου στους πνεύμονες (lamda sign) , στους δακρυϊκούς αδένες (panda sign), την παρωτίδα (panda sign) και στους πυλαίους λεμφαδένες (lamda sign) (&), συνήθως είναι ευρήματα δηλωτικά σαρκοειδώσεως (&). Σημειώνεται ότι τα χρόνια λοιμώδη νοσήματα παριστούν ένα, προοδευτικά διογκούμενο, πρόβλημα. Πρόσφατα έχει εισαχθεί ένας νέος συνδυασμός ΡΕΤ  με ραδιοσιημασμένη μαλτοεξαζόζη, για τον εντοπισμό, βακτηριδίων in vivo. |PET+MH18F|, τεχνική με καλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία, συγκριτικά με παλαιότερες τεχνικές, όπως η PET+ (18FDG), οι οποίες δεν έχουν ικανοποιητική ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση ζώντων μικροβίων, πέρα από το γεγονός ότι υπόκεινται σε μαγέλη απόρρόφηση από τα κύτταρα, επίσης (&).Στο παρελθόν, σπινθηρογραφήματα όπως με το 67Ga και ραδιοσημασμένα με 111In λευκά αιμοσφαίρια χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της αιτιολογίας πυρετού άγνωστης αιτιολογίας, τη διάγνωση της σαρκοειδώσεως άλλων κοκκιοματωδών καταστάσεων και επιδράσεων από τοξικούς παράγοντες (&).  
MRI για τον έλεγχο επινεμήσεως στην  καρδιά και το ΝΣ.
FDG-PET για τον έλεγχο ενεργότητας παθήσεως και τον εντοπισμό της θέσεως βιοψίας |εικόνα 1|. Στην παρακείμενη εικόνα18F FDG-PET/CT ασθενούς με σαρκοείδωση απεικονίζονται μεταβολικά ενεργοί βλάβες στους λεμφαδένες, τα οστά τους πνεύμονες στην περιοχή της καρδιάς, στο ήπαρ, που παριστούν εκτεταμένη επινέμηση μη τυροειδούς κοκκιωματώδους παθήσεως (σαρκοειδώσεως).