Μουσίνες, σύσταση επί χρόνιας βρογχίτιδας

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών αναφορικά με την ταυτοποίηση και την ποσοστικοποίηση των γλυκοπρωτεϊνικών μουσινών, που ανιχνεύονται στις εκκρίσεις των πασχόντων από χρόνια βρογχίτιδα. Εν τούτοις, μελέτες in vitro και in vivo επί επιθηλιακών κυττάρων ανθρώπινων αεραγωγών έχουν δείξει ότι το κάπνισμα, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, οι ρίζες οξυγόνου, και η ουδετεροφιλική ελαστάση μεσολαβούν τη μεταπλασία των εκκριτικών κυττάρων και την έκφραση των MUC5AC.  

επιστροφή