Μουσίνες

Είναι τα κυριότερα μακρομοριακά συστατικά της βλέννης. Το μακρομόριο αποτελείται από μια αλληλουχία επαναλαμβανομένων αμινοξέων, στην οποία επικρατεί η σερίνη ή/και η θρεονίνη. Έχουν εντοπισθεί πάνω από 20 διαφορετικά γονίδια μουσίνης που ομαδοποιούνται σε δύο οικογένειες: τις εκκρινόμενες και τις συνδεόμενες με μεβράνες. Τουλάχιστον 12 από αυτές ανιχνεύονται στους πνεύμονες και τουλάχιστον 6 γλυκοπρωτεΐνες εντοπίζονται στους πνευμονικούς ιστούς. Η έκφραση των γονιδίων ρυθμίζεται από ποικιλία βακτηριακών καθοριστών ή κυτοκινών, πρωτεασών, και ατμοσφαιρικών ρύπων. Η λειτουργία τους έχει διαλευκανθεί πρόσφατα κι έχει δειχθεί ότι οι μουσίνες δρουν ως προστατευτικό κέλυφος των επιθηλίων των αεραγωγών. Λόγω της δομής τους και της ηλεκτρικής τους φορτίσεως, οι μουσίνες μπορούν να επηρεάζουν την ενυδάτωση στην επιφάνεια των κυττάρων. Η πολύπλοκη δομή τους από ολιγοσακχαρίτες, τους επιτρέπει να δρουν ως λιγανδίνες (à807) και κυτταρικές λεκτίνες, ενώ εισφέρουν στη βλεννοκορρωτή συσκευή και τις ικανότητές της να απομακρύνει παθογόνα και να τα αποτρέπει από το να έρχονται σε επαφή με τις κυτταρικές επιφάνειες. Οι συνδεόμενες με μεβράνες μουσίνες, πάλι, αντεπιδρούν με χώρους που μιμούνται επιδερμικούς αυξητικούς παράγοντες, ενεργοποιώντας ενδοκκυττάρια σήματα και ρυθμίζοντας τη γονιδιακή τους έκφραση. Στις χρόνιες φλεγμονώδεις πνευμονοπάθειες, η υπερπαραγωγή και υπερέκκριση γλυκοπρωτεϊνών μουσινών εισφέρουν στην απόφραξη των αεραγωγών. Επί νεοπλασιών, η ενισχυμένη έκφραση και η γλυκόλυση των μουσινών εισφέρουν στην επιβίωση του όγκου και στον πολαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.  Επομένως, η δομή των μουσινών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της λειτουργίας του τραχειοβρογχικού δένδρου, στην υγεία και την εκτροπή της.

βλέπε:

Μουσίνες, εμπλοκή τους στις πνευμονοπάθειες

Μουσίνες, ρόλος στην αναπνευστική λειτουργία

Μουσίνες, σύσταση επί άσθματος

Μουσίνες, σύσταση επί βρογχογενούς καρκινώματος

Μουσίνες, σύσταση επί κυστικής ινώσεως

Μουσίνες, σύσταση επί χρόνιας βρογχίτιδας