Μουσίνες, εμπλοκή τους στις πνευμονοπάθειες

Σε διάφορες χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις των αεραγωγών περιγράφεται παθολογικής συστάσεως υπερέκριση βλέννης, ως κεντρικό χαρακτηριστικό της παθογένειάς τους. Στις παθήσεις αυτές περιλαμβάνεται η κυστική ίνωση(à912), η χρόνια βρογχίτιδα (à913), το άσθμα (à910) και ο βρογχογενής καρκίνος (à911), οι οποίες χαρακτηρίζονται από υπερτροφία, υπερπλασία και μεταπλασία των καλυκοειδών κυττάρων και τραχειοβρογχικών αδένων. Ο παθολογικός ιστικός ανασχηματισμός εισφέρει στην υπερπαραγωγή παθολογικής συστάσεως βλέννης και στην απόφραξη των αεραγωγών.

επιστροφή