Μουσίνες, σύσταση επί άσθματος

Επί άσθματος, οι Th2 κυτοκίνες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο ως μεσολαβητές ρυθμίσεως του ιστικού ανασχηματισμού σε επίπεδο εκκριτικών κυττάρων, παρ΄όλο ότι ο ρόλος τους στην αναβάθμιση της εκφράσεως του γονιδίου MUC σε ανθρώπινα κύτταρα των αεραγωγών δεν έχει τύχει ανεπιφύλακτης αποδοχής in vitro. Σε μικρό αριθμό εργασιών δείχνεται ότι στις τραχειοβρογχικές εκκρίσεις ασθματικών οι MUC5AC και MUCC5B εκκρίνουν κατ΄επικράτηση γλυκοπρωτεΐνες μουσίνης, ενώ η έκφραση των MUC1, MUC2 και MUC4 mRNA ευρίσκεται επίσης αυξημένη.

επιστροφή