Κυψελιδική διεξάρτηση

Η μηχανική διεξάρτηση των κυψελίδων εισφέρει στη σταθερότητά τους. Οι κυψελίδες δεν εξορμώνται από τους αεραγωγούς, όπως οι ρόγες ενός τσαμπιού σταφυλιών, όπως προκύπτει με αναφορά στον όρο ”βοτρύδιο” και δεν έχουν σφαιρικό σχήμα. Αντίθετα, πρόκειται περί μηχανικά αλληλεξαρτώμενων πολυγόνων με αποπλατυσμένα τοιχώματα, κοινά μεταξύ παρακειμένων κυψελίδων. Εάν τα τοιχώματα μιας κυψελίδας τείνουν να συμπέσουν,  προκαλείται τάση επί των τοιχωμάτων των παρακειμένων κυψελίδων, οι οποίες τείνουν να τη διατηρούν ανοικτή. Έτσι, όταν ένας λοβός ατελεκτατεί, η τυχόν διάνοιξη μιας κυψελίδας ωθεί τις παρακείμενες να διανοιχθούν, επίσης, λόγω της διεξαρτήσεώς τους απ΄αυτή. Έτσι, τόσον η επιφανειοδραστική ουσία, όσο και η κυψελιδική διεξάρτηση των κυψελίδων, τείνουν να σταθεροποιούν τις κυψελίδες (à 589).

επιστροφή