Κυψελίδα, ρύθμιση υγρασίας

Η επιφανειακή τάση τείνει να εκθλίβει νερό από τα τριχοειδή. Η επιφανειοδραστική ουσία μειώνει την τάση αυτή.

επιστροφή