Ενδείξεις ΑΑΑΑ (=Ανάλυση Αερίων Αρτηριακού Αίματος)

Τα κυριότερα από τα συμπτώματα/σημεία είναι:

  1. δύσπνοια αναπαύσεως·
  2. δύσπνοια κοπώσεως·
  3. οπoιοσδήποτε βαθμός συγχύσεως·
  4. επίμονος ίλλιγγος ή αίσθημα κενού εγκεφάλου·
  5. οποισδήποτε βαθμός ανεξήγητης ευερεθιστότητας, η ανησυχίας·
  6.  ανεξήγητη κεφαλαλγία, ειδικά εφόσον είναι χρόνια ή διαλείπουσα.
  7. Καρδιομεγαλία ή καρδιακή ανεπάρκεια άγνωτης αιτιολογίας·
  8. Πολυκυταραιμία άγνωστης αιτιολογίας.

 βλέπε:

AAAA(=Ανάλυση Αερίων Αρτηριακού Αίματος)