Διακυτταρικά χάσματα

Αποτελούν διακυτταρικές συνδέσεις που χρησιμεύουν για την επικοινωνία των επιθηλιακών κυττάρων και περιγράφονται, στα επιθηλιακά κύτταρα του βρογχικού και κυψελδικού επιθηλίου (à776). Τα διευκολύνουν να συμπεριφέρονται ως ηλεκτρικώς/node/3290 ολοκληρωμένες μονάδες, ενώ είναι δυνατή η μετακίνηση μικρών μορίων μεταξύ των κυττάρων. Πιστεύεται ότι η επικοινωνία με­τα­ξύ των κυττάρων διευκολύνει τη συντονισμένη κίνηση των κροσσών και τη μετακίνηση μορίων με αμυντικές λειτουργίες, όπως πχ., οι αντιοξειδωτικές ουσίες. Η οργάνωση αυτή εξυπηρετεί τουλάχιστον δύο αμυντικές επιδιώξεις. α. Με τη συγκόλληση μεταξύ των κυττάρων εξασφαλίζεται ένα αδιαπέραστο τείχος μηχανικής άμυνας· και, β. διευκολύνεται η μετακίνηση επιφανειακών πρωτεϊνών στις κορυφαίες και πλαγιοβασικές επιφάνειες των κυττάρων. Η οργάνωση αυτή διευκολύνει τη λειτουρ­γική πολικότητα των κυττάρων, εξασφαλίζει τη σταθερή κλίση της συγ­κεν­τρώσεως ιόντων και αποτελεί τη βάση της ελεγχόμενης απελευθερώσεως πολλών βιοδραστικών ουσιών.