Διακυτταρικά χάσματα

user warning: Got error 122 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta WHERE b.theme = 'garland' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/vhosts/s16865721.onlinehome-server.info/respi-gam/modules/block/block.module on line 460.

Αποτελούν διακυτταρικές συνδέσεις που χρησιμεύουν για την επικοινωνία των επιθηλιακών κυττάρων και περιγράφονται, στα επιθηλιακά κύτταρα του βρογχικού και κυψελδικού επιθηλίου (à776). Τα διευκολύνουν να συμπεριφέρονται ως ηλεκτρικώς/node/3290 ολοκληρωμένες μονάδες, ενώ είναι δυνατή η μετακίνηση μικρών μορίων μεταξύ των κυττάρων. Πιστεύεται ότι η επικοινωνία με­τα­ξύ των κυττάρων διευκολύνει τη συντονισμένη κίνηση των κροσσών και τη μετακίνηση μορίων με αμυντικές λειτουργίες, όπως πχ., οι αντιοξειδωτικές ουσίες. Η οργάνωση αυτή εξυπηρετεί τουλάχιστον δύο αμυντικές επιδιώξεις. α. Με τη συγκόλληση μεταξύ των κυττάρων εξασφαλίζεται ένα αδιαπέραστο τείχος μηχανικής άμυνας· και, β. διευκολύνεται η μετακίνηση επιφανειακών πρωτεϊνών στις κορυφαίες και πλαγιοβασικές επιφάνειες των κυττάρων. Η οργάνωση αυτή διευκολύνει τη λειτουρ­γική πολικότητα των κυττάρων, εξασφαλίζει τη σταθερή κλίση της συγ­κεν­τρώσεως ιόντων και αποτελεί τη βάση της ελεγχόμενης απελευθερώσεως πολλών βιοδραστικών ουσιών.