Απτένιο, Hapten

Ουσία, μικρού μοριακού βάρους που, αν και δεν επάγει η ίδια το σχηματισμό αντισωμάτων, μπορεί να συνδεθεί με κάποιο αντίσωμα. βλ.: άσθμα: περιβαλλοντικοί παράγοντες-φάρμακα